:: II wojna światowa :: Fortyfikacje Półwyspu Helskiego :: Wieża kierowania ogniem baterii Schleswig-Holstein

Nieopodal baterii Schleswig-Holstein znajduje się 9 kondygnacyjna betonowa wieża która została wybudowana w czasie II wojny światowej przez Niemców. Zamierzono w niej umieścić stanowisko dowodzenia ogniem oraz dalmierza, dla których przygotowano obrotową kopułę. W latach 80-tych w wyniku wybuchu spowodowanego przez nieznanego sprawcę kopuła została zrzucona odrzucona i przepadła bezpowrotnie. Teren tej poniemieckiej baterii, zajmowała w owych latach Polska Marynarka Wojenna. Grubość ścian budowli jest zróżnicowana i waha się od 0,6 m do 1 m. Podobnie jak stropów dzielących kondygnacje. Obecnie wieża jest jednym z kliku obiektów zarządzanych przez Muzeum Obrony Wybrzeża, i znajdują się w niej wystawy tematyczne m.in.
• Wystawa poświęcona pisarzowi - maryniście kpt. ż. wlk. Olgierdowi Borchardtowi.
• Odtworzone "siódme niebo" - mieszkanie kpt. ż. wlk. Olgierda Borchardta.
• Wystawa: Polski wywiad w czasie II wojny światowej.
• Wystawa audiowizualna: Ciekawostki najcięższej artylerii - historia największych armat świata.
• Wystawa sprzętu łączności wojskowej.
• Wielka mapa poglądowa Półwyspu Helskiego.
• Zapoznanie się z zasadami pracy dalocelownika i dalmierza.
• Wystawa modeli pojazdów pancernych II wojny światowej.

Widoczny poniżej rysunek przedstawia lokalizację dalocelownika (z lewej strony) i dalmierza (górna część rysunku, widoczny tylko fragment ok. 11 metrowej rury dalmierza) na szczycie wieży kierowania ogniem baterii Schleswig-Holstein. Załoga dalmierza wchodził do wnętrza opancerzonej kopuły po drabince.