:: Cmentarze wojenne :: Cmentarze w Galicji Zachodniej :: Skróty na inskrypcjach nagrobnych »

Szczególnie ciekawym źródłem informacji dla zwiedzających cmentarze z okresu I wojny światowej na terenach Galicji Zachodniej są skróty na inskrypcjach nagrobnych. Z nich możemy dowiedzieć się coś więcej niż tylko imię i nazwisko pochowanego żołnierza.

:: A ::

A., Abt., Abtg., Abtlg. - Abeilung - oddział.

A., Ar., Art., Artl. - Artillerie - artylerii, artyleryjski lub Artillerist - artylerzysta.

A-Ö-U - żołnierz armii austro-węgierskiej.

a.D - ausser Dienst - "poza służbą", dot. oficerów rezerwy.

Arb. - Arbaiter - robotnik.

Art.Brig. - Artillerie Brigade - brygada artylerii.

Arz. - Arzt - lekarz.

A.O.K. - Armeeoberkommando - Naczelna Komenda Armii.

Asp. - Aspirant - aspirant, kandydat.

Aud. - Audytor - sędzia.

Av., Aviat., - Aviatiker - lotnik.

:: B ::

B. - Bayrisch - bawarski.

B. Schwest. - Barmherzige Schwester- siostry miłosierdzia.

B., Br., Brig. - Brigade - brygada.

B., Btl., Batl. - Bataillon - batalion.

Batt. - Batterie - bateria.

B., Bayr. - Bayrisch- bawarski.

Bayr.Pion.Komp. - Bayrische Pionier-Kompanie - Bawarska Kompania Pionierów.

B.F.A.R., Bayr. F. Art. Reg. - Bayrisches Feld Artillerie Regiment - Bawarski Pułk Artylerii Polowej.

Bez. - Bezirk - rejon, okręg.

Bew. Abt. - Bewachungs-Abteilung - oddział wartowniczy.

BHIR, B.H.I.R., B.-HIR., Bosn.-Herz. Inf.Reg. - Infamterie Regiment der Bosnia Herzegowina - Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty.

b.h., B.H. - bosnisch-herzegovinische - bośniacko-hercegowiński.

Bomb. - Bombardier - bombardier, starszy szeregowiec w artylerii.

B.P.B., Bayr.Pion.Batl. - Bayrische Pionier-Bataillon - Bawarski Batalion Pionierów (wojska inzynieryjne).

B.P.K., Bayr.Pion.Komp. - Bayrische Pioner-Komparnie - Bawarska Kompania Pionierów.

Br., bãck., Brot-Bãckerei. - Bãckerei - piekarnia.

:: C ::

civ. - civil - cywil.

civ.arb. - civil arbeiter - robotnik cywilny.

:: D ::

D.K. - Deutscher Krieger - żołnierz niemiecki.

D., Div. - Division - dywizja, dywizjon.

D., Dg., Drag. - Dragoner, Dragon - dragonów, dragon.

D.R., Drag.-Reg. - Dragonerregiment - pułk dragonów.

Dez.- Dezember - grudzień.

D.R. - Dragonenregiment - pułk dragonów.

Dep. - Depot - magazyn depozytowy.

Dien. - Dienstbote - ordynans

:: E ::

E.E. (węg.) - jednoroczny ochotnik.

E.F. - Einjãhrige Freiwillige - jednoroczny ochotnik, podchorąży.

EIS., Eisb. - Eisenbahn - kolej, kolejowy.

Eisb.Sich.Abt. - Eisenbahn Sicher Abteilung - oddział ochrony kolei.

Er., Ers. - Ersatz - zastępczy, zapasowy.

Er.Res., Ers.Res. - Ersatz Reserve, Ersatz-Reservis - rezerwowa nazwa "trzeci rzut" mobilizacyjny w armii niemieckiej, odpowiednik Landszturmu w armii austro-węgierskiej.

E.S.A. - Etappen Sanitãt-Abteilung - etapowy oddział sanitarny.

Esk. - Eskadronn - szwadron,dywizjon.

Et., Etp. - Etapp, Etappen - etap, etapowy.

Etp.B., Etapp.B. - Etappen Bataillon - batalion etapowy.

Ezr. (węg) - pułk.

:: F ::

F., - Fahr-Fahrende - jezdna, ruchoma-dot. oddziałów artylerii w odróżnieniu od artylerii fortecznej.

F. - Feld - polowy, polny.

Fähr.Kon. - Fährende-Kanonier - kanonier w artylerii ruchomej.

Fähnr. - Fähnrich - chorąży.

Fahnr.Kan. - Fahrender-Kanonier, Fahrkanonier - artylerzysta.

F.A.R. - Feldartillerie-Regiment - Pułk Artylerii Polowej.

Feldw. - Feldwebel - sierżant.

Feldpost Kond. - Feldpost Konductor - konduktor poczty polowej.

Feld.Pion.Batl. - Feld Pioner Batalion - Polowy Batalion Pionierów.

Ferpfl.Sold. - Ferpfegung-Soldat - żołnierz zaopatrzenia.

Feverw. - Feverwerker - ogniomistrz, sierżant.

F.H.R., Feld.Haub.Reg. - Feldhaubitzen-Regiment - Pułk Haubic Polowych.

F.J.B., F.Jg.Bat., Feldj.Btl. - Feldjäger-Bataillon - Batalion Strzelców Polowych.

F.K.R., Feld. Kan. Reg. - Feldkanonen-Regiment - Pułk Artylerii (armat) Polowych.

Fldw., Feldw. - Feldwebel - sierżant.

Fldw.Lt., Fldw.Leut. - Feldwebel-Leutnant sierżant-porucznik "oficer czasu wojny".

FML- Feldmarschall-Leutnant - generał dywizji.

Fr.Sold. - Freiwillige-Soldat - żołnierz ochotniczy,ochotnik.

Frw., Frwlg. - Freiwillige - ochotniczy, dobrowolny

Fs., Fest.- Festung, Festungs - twierdza, forteczna,-y.

Fs.A.R.(Fs.A.B.) - Festungsartillerie-Regiment, Festungsartillerie-Batalion - Pułk, Batalion Artylerii Fortecznej.

Fuhrm. - Woźnica.

Füs., Füsl., Füsil. - Füsilier - fizylier, strzelec pieszy, żołnierz lekkiej piechoty.

FZM - Feldzeugmeister - "zbrojomistrz polowy", generał broni.

:: G ::

G. - Garde - gwardii.

G.A.R., Gb.A.R., Geb.Art.R. - Gebirgsartillerie-Regiment - Pułk Artylerii Górskiej.

G., Geb. - Gebrigs - górski, górska.

G., Gren., Grend. - Grenadier - grenadier, grenadierów.

Geb. - Geborne - urodzony.

gef., gefall. - gefallen - poległy,polegli.

Gen. - General - generał.

Gend. - Gendarmerie - żandarmeria.

Gft., Geft., Gefr., Gftr. - Gefreiter - starszy szeregowiec.

G.F.A.R., Garde. Feld. Art. Reg. - Garde Feldartillerie-Regiment - Pułk Artylerii Polowej Gwardii

G.H.R., Garde. Hus. Reg. - Garde Husaren-Regiment - Pułk Huzarów Gwardii.

G.Fuss.Art.Rgt. - Garde Fuß Artillerie Regiment - Pułk Arytlerii Pieszej Gwardii.

Gr. - Gruppe - grupa.

Grenz. - Grenzschutz - graniczny,ochrona granic.

G.R.R., G.R.I.R. - Garde Reserve Infanterie Regiment - Rezerowy Pułk Piechoty Gwardii.

G.R.Sch.Batl. - Garde Reserve Schützen Batalion - Rezerwowy Batalion Strzelców Gwardii.

Gyal.(z węgierskiego) - piechoty (np.pułk).

:: H ::

H. - Haubitzen - haubic.

H., Hon., Honv. - Honved - honvedów,honwed-obrona krajowa w armii węgierskiej.

H., Hus. - Husaren, Husar - huzarów,huzar.

Halb-Komp. - Halb-Kompanie - półkompania.

Hauptm., Haupt., Hptm. - Hauptmann - kapitan.

H.F.K.R., L.F.K.R., Honv. F. K. Reg. - Honved Feldkanonen-Regiment - Pułk Armat Polowych Węgierskiej Obrony Krajowej.

H.H.R. - Honved Husaren-Regiment - Pułk Huzarów Węgierskiej Obrony Krajowej.

H.I.R. - Honved Infanterie-Regiment - Pułk Piechoty Węgierskiej Obrony Krajowej.

Hongy.(z węgierskiego) - porucznik.

Horn. - Hornist - trębacz.

H.R., Hus.Reg., Hus.Rgt. - Husaren Regiment - Pułk Huzarów.

Hung. - Hungarisch - węgierski.

H.V. - Heeres-Vermessung - miernictwo wojskowe.

:: I ::

I., In., Inf., Inft. - Infanterie, Infanterist - piechota,piechur,szeregowiec piechoty.

i.d.R. - in der Ruhestand - oficer w stanie spoczynku.

I.R. - Infanterie-Regiment - Pułk Piechoty.

I.D.S.A., Inf.-Div.San.-Abt - Infanterie-Division Sanitats-Abteilung - Oddział Sanitarny Dywizjonu Piechoty.

:: J ::

J., Jg. - Jãger - strzelec.

Jan., Jann. - Januar, Janner - styczeń.

J.B., Jg.Bat. - Jäger-Bataillon - Batalion Strzelców.

J.R. - Jäger-Regiment - Pułk Piechoty.

:: K ::

K. - Königlische - królewski.

K., Komp. - Kompanie - kompania.

kadr. - kadrowa.

Kan. - Kanonier - kanonier,szeregowiec artylerii.

Kav. - Kavallerie - kawaleria.

Kdo., Kom. - Kommando - komenda,dowództwo.

Kdtt., Katt., Katt. Asp. - Kadett - kadet.

K.G.A. - Kriegsgräber-Abteilung - Oddzia Grobów Wojennych.

Kgf. - Kriegsgefangener - Jeniec wojenny.

Kir. (z węgierskiego) - Kiraly - królewski.

Kmdt. - Kommandant - komendant,dowódca.

Kol., koll. - Kolonne - kolumna.

Komp. - Kompanie - kompania.

Kos. - Kosak- kozak.

Kos.Div. - Kosaken-Division - Dywizja Kozacka.

Kos.Rgt. - Kosaken-Regiment - Pułk Kozacki.

Kpl., Kpr., Korp. - Korporal - kapral.

Kpst. - Korpstlich - korpuśny.

Kpst.Tr.Gr. - Korpstlische Train-Gruppe - Korpuśna Grupa Taborowa.

Kr. - Krieger - żołnierz,wojskowy.

Krankw. - Krankenwäterin - pielęgniarka.

Kr.Fr., Krg.Frw., Krgsfrw. - Kriegs-Freiwillige - ochotnik wojenny.

K.Sch., K.K.Sch. - Kaiser-Schütze, Kaiserlich-Königliche-Schütze - strzelec cesarski, cesarsko-królewski.

K.Sch.R. - Kaiserschützen-Regiment - Pułk Strzelców Cesarskich.

K.U., K.Ung. - Königlische Ungarische - Królewski Węgierski.

K.u.K., K.K. - Kaiserlische und Königlische, Kaiser-Königlische - cesarski i królewski, cesarsko-królewski.

K.Ung.H.R. - Kõniglische Ungarische Husaren-Regiment - Królewski Węgierski Pułk Huzarów.

K.Ung.L.H.R. - Königlische Ungarische Landwehrhusaren-Regiment - Królewski Węgierski Pułk Huzarów Obrony Krajowej.

K.Ung.L.I.R. - Königlische Ungarische Landwehrinfanterie-Regiment - Królewski Węgierski Pułk Piechoty Obrony Krajowej.

Kutsch., Ktsch. - Kutscher - wozak,woźnica.

KPGGR - Królewski Pruski Pułk Grenardierów Gwardii.

:: L ::

L., Lst., Lds., Lstm. - Landsturm - landszturm, pospolite ruszenie "trzeci rzut" mobilizacyjny w armii austro-węgierskiej.

L., Ldw., Lndw. - Landwehr - obrona krajowa.

Ldsch., LdschR., Ld.Sch., L.Schütze-Landschütze - strzelec krajowy.

Ldst. - Landsturm - Pospolite ruszenie.

Ldst.Bez.Kdo., Idst.Bez.Kom. - Landsturm Bezirkommando - Rejonowa Komenda Uzupełnień.

Ldst.I.R. - Landsturm Infanterie-Regiment - Pułk Piechoty Pospolitego Ruszenia.

Ldst.M.B., L.Marsch B. - Landsturm Marsch-Bataillon - Batalion Marszowy Pospolitego Ruszenia.

L.E.B., Ldst.Etapp B. - Landsturm Etappen-Bataillon - Batalion Etapowy Pospolitego Ruszenia.

Ldst.Arb. - Landsturm-Arbeiter - żołnierz oddziału roboczego pospolitego ruszenia.

Ldst. K.U.N.G.I.B.K.A.G.R. - Königliche Ungarische Landsturm Bezirks Kommando Arbeist Gruppe - królewsko-węgierska okręgowa komendantura pospolitego ruszenia,grupa robocza.

leg. - legionista

Leg. - Legionen - Legiony.

Leg.Pol. - Legionów Polskich.

L.G.K. - Landesgendarmerie-Kommando - Krajowa Komenda Żandarmerii.

L.Kaw.Rgt. - Landwehr Kavallerie Regiment - Pułk Kawalerii Obrony Krajowej.

L.F.H.R. - Landwehr-Feldhaubitzen-Regiment - Pułk Haubic Obrony Krajowej.

L.F.K.R. - Landwehr-Feldkanonen-Regiment - Pułk Armat Polowych Obrony Krajowej.

LIR., L.I.R. - Landwehr-Infanterie-Regiment, Landsturm Infanterie Regiment - Pułk Piechoty Obrony Krajowej, Pułk Piechoty Pospolitego Ruszenia.

L.Sch.R., Ld.Sch.R. - Landesschützen-Regiment - Pułk Strzelców Krajowych.

L.J.B. - Landwehr-Jäger Bataliion - Batalion Strzelców Obrony Krajowej.

Lst.Sap. - Landsturm Sappeur - saper pospolitego ruszenia.

Lt., Ltn., Leut., Leutn. - Leutnant - podporucznik.

L.U.R., L.Ul.R. - Landwehrulanen-Regiment - Pułk Ułanów Obrony Krajowej.

:: M ::

M. - Magyar (z węgierskiego).

Marsch. - marszowy.

Masch.Gew. - Maschinen Gewehre - karabiny maszynowe.

M.B. - Marsch-Bataillon - Batalion Marszowy.

M.D. - Mörser-Division - Dywizjon Moździerzowy.

M.G.A. - Maschinengewehr-Abteilung - Oddział Karabinów Maszynowych.

M.G.Z. - Maschinengewehr-Zug - Pluton Karabionów Maszynowych.

M.Kir.Honv.Gyal.Ezr. - Węgierski Królewski Pułk Piechoty Honwedów.

M.Kir.Hus.Gyal.Ezr. - Węgierski Królewski Pułk Huzarów.

M.Kir.Honv.Hus.Gyal.Ezr. - Węgierski Królewski Pułk Huzarów Honvedów.

Milit. - Militar - wojskowy.

Milit.Beamte. - Militar-Beamte - urzędnik wojskowy.

Milit.Strafanst. - Militar-Strafanstalt - więzienie wojskowe.

Mdo.Spit. - Mobiles-Spital - szpital ruchomy.

Mob.Pf.Spit. - Mobil Pfede Spital - konny szpital ruchomy, szpital polowy o trakcji konnej.

Mun. - Munition - amunicja,amunicyjny.

Musk. - Musketier - muszkieter,strzelec.

:: N ::

N. - Nummer - numer.

Nov. - November - listopad.

:: O ::

Ob.Aud. - Oberaudytor - szef sztabu polowego.

Oberfahr.Kan. - Oberfahrendekanonier - starszy kanonier,bombardier.

Ob.Gefr., Obergefr. - Obergefreiter - stopień wojskowy między st. szeregowcem a kapralem, brak polskiego odpowiednika.

Oblt., Obltn., - Oberleutnant - porucznik.

Oblt.Rechnf. - Oberleutnant des Rechnungsführung - porucznik rachuby (rachunkowość).

Obst. - Oberst - pułkownik.

Obwffmst. - Oberwaffmeister - starszy zbrojownik, rusznikarz.

Off.Stellv., Offz.Stellv. - Offizier-Stellvertreter - "zastępca" oficera, kandydat oficerski.

Offz. - Offizier - oficer.

Offz.D., Offz.Dienst. - Offizier-Dienstbote - służący oficerski, ordynans, "pucybut".

O.J., Obj., Objg., Ob.Jg. - Oberjãger- starszy strzelec.

Onv.(z węgierskiego) - szeregowiec.

Örv.(z węgierskiego) - Örvezete - starszy szeregowiec.

Öst.-Ung., Österr.-Ung. - Österreichisch-Ungarisch - austro-węgierski.

Öst., Österr. - Österreichisch,Österreich,Österreicher - Austriacki, Austria, Austriak.

:: P ::

p. - pułk.

P.B. - Pionier-Batalion - Batalion Pionierów.

Patrw.Fuhr. - Patrouiller Fuhrmann - woźnica zwiadowca, woźnica patrolu.

P.G.R. - Preussisc Garderegiment- Pruski Pułk Gwardii.

P.P., p.p. - Pułk Piechoty.

p.uł. - Pułk Ułanów.

Pol., Poln. - Polnisch - polski.

P.L. - Pułk Legionów.

Pol.Leg. I.R. - Polnische Legionen-Regiment - Pułk Legionów Polskich.

podof. - podoficer.

pion. - Pionier - pionier,saper.

Pion.Bat. - Pionier-Bataillon - Batalion Pionierów.

plut. - plutonowy.

płk. - pułkownik.

por. - porucznik.

ppłk., ppułk. - podpułkownik.

ppor. - podporucznik.

post. - Posten - posterunek, placówka.

Ptrf. - Patrouillenführer - dowódzca patrolu.

P., Pr., Preuss. - Preussisch - pruski.

P.I.R., Pr.Inf.Reg., Preuss.Inf.Reg. - Preussisch Infanterie-Regiment - Pruski Pułk Piechoty.

P.R.I.R., Pr.Res.I.R., Preuss.Res.Inf.Rgt. - Preussisch Reserveinfanterie-Regiment - Pruski Rezerwowy Pułk Piechoty, Pułk "drugiego rzutu" mobilizacyjnego.

P.F.A.R., Pr.F.A.R., Preuss.F.A.R. - Preussisch Feldartillerie Regiment - Pruski Pułk Artylerii Polowej.

Preuss.R.F.A.R., Pr.Res.Feldart.Rgt. - Preussich Reserve Feldartillerie-Regiment - Pruski Rezerwowy Pułk Artylerii Polowej.

Preuss.R.J.B., Pr.Res.Jäger Batl. - Preussische Reserve-Jäger Bataillon - Pruski Rezerwowy Batalion Strzelców.

Pr.Idst.Ers.Btl. - Preussisch Landsturm Ersatzbataillon - Pruski Batalion Zapasowy Pospolitego Ruszenia.

Pr.Res.Pion.Komp. - Preussisch Reserve-Pionierkompanie - Pruska Rezerwowa Kompania Pionierów.

Pr.Pion.Rgt. - Preussisch Pionierregiment - Pruski Pułk Pionierów.

Press.Füss.Rgt. - Preussisch Füsilierregiment - Pruski Pułk Fizylierów.

P.G.G.R., Preuss.Garde Gren.Rgt. - Preussisch Gardegrenadier Regiment - Pruski Pułk Grenadierów Gwardii.

P.G.R.z.F., Preuss.Garde Rgt.z.F. - Preussisch Garderegiment zu Fuss - Pruski Pułk Gwardii Pieszej.

Preuss.Fuss-Art.Rgt. - Preussisch Fussartillerie-Regiment - Pruski Pułk Artylerii Polowej Gwardii.

Pr.Garde Pion.Batl. - Preussische Gardepionier-Bataillon - Pruski Batalion Pionierów Gwardii.

:: R ::

R., Reg., Rgt. - Regiment - pułk.

R., Rt., Reit. - Reiter - konny.

R., Res. - Reserve,Reservist - rezerwy,rezerwista.

R.F.A.R. - Reserve Feldkanonen-Regiment - Rezerwowy Pułk Artylerii Polowej.

Ray. - Rayon - rejon.

R.A.D., Reit.Art.Div. - Reiterartillerie-Division - Dywizjon Artylerii Konnej.

RIR., R.I.R. - Reserve Infanterie Regiment - rezerwowy pułk piechoty lub czasami Russe Infanterie Regiment.

Rittm. - Rittmeister - rotmistrz.

Russ. - Russisch - rosyjski.

Russ.Art.Brig. - Russisch Artillerie-Brigade- Rosyjska Brygada Artylerii.

:: S ::

S., San. - Sanität, Sanitäter - sanitarny,sanitariusz.

San.Abt. - Sanität-Abteilung - oddział sanitarny.

Sand.Sold. - Sanität-Soldat - żołnierz sanitarny,sanitariusz.

Sanit. - sanitariusz.

Sami. P.K., Sami. P.R. - Samlandische Pionier-Kompanie, Samlandisches Pionier-Regiment - Sambijska Kompania Pionierów, Sambijski Pułk Pionierów.

Sap., Sapp. - Sappeur - saper.

Sapp.Bat. - Sappeur-Bataillon - Batalion Saperów.

Sapp.Komp. - Sappeur-Kompanie - Kompania Saperów.

Sch. - Schützen,Schütze - strzelców,strzelec.

Sch.R. - Schützenregiment - Regiment Piechoty.

S.F.A.R. - Schwereres Feldartillerie-Regiment - Pułk Artylerii Ciężkiej.

S.F.H.D. - Schwere Feldhaubitzen-Division - Pułk Ciężkich Haubic Polowych.

S., Sch., Schw. - Schwere - ciężki,ciężkich.

Schw.H.B. - Schwere Haubitze-Brigade - Brygada Haubic Ciężkich.

Sich. - Sicherung - ochronny.

sierż. - sierżant.

spit. - Spital - Szpital.

stab. - sztab,dowództwo.

Sta.Kapit. - Sztabs - Kapitan (z rosyjskiego).

Stab Pferde Spit. - Stab Pferdespital - sztabowy szpital konii.

Stabsfldw., Stabsfeldw., Stabs Fldw. - Stabsfeldwebel - sierżant sztabowy.

Stellv. - Stellvertreter - zastępca, zastępczy.

st.kan. - starszy kanonier,bombardier.

st.sanit. - starszy sanitariusz.

strzel. - strzelec.

st.szer. - starszy szeregowiec.

st.żołn. - starszy żołnierz (stopień używany w Legionach Polskich).

szer.prow. - szeregowiec prowiantowy.

Szkv. (z węgierskiego) - plutonowy.

Schütze - strzelec.

:: T ::

T. - Tilorer - tyrolski.

Tamb. - Tambour - dobosz.

Tel., Telph. - Telephone- telefoniczny.

Telegrph. - Telegraphen- telegraficzny.

Tiz., Tzds. (węg.) - kapral.

T.K.J.R., Tir.Kajs.J. - Tiroler Kaiserjäger-Regiment - Pułk Cesarskich Strzelców Tyrolskich.

Törzsörm. (węg.) - sierżant sztabowy

Tr. - Trian - treny,tabory.

Tr.D. - Train-Division - dywizjon taborowy.

Tr.Sold. - Train-Soldat - żołnierz ternów, taboryta.

:: U ::

u. - und - i.

U., Ul. - Ulanen,Ulane - ułan.

Unb., unbek. - unbekannt - nieznany,nierozpoznany.

Ung. - Ungarisch - węgierski.

Untjg., Unt.Jg. - Unterjäger - młodszy strzelec.

Unteroff. - Unteroffizier - podoficer.

uł. - ułan.

U.O., Utff., Untoff., Untffz., Unt.Off. - Unteroffizier - podoficer.

ur. - urodzony.

U.R., Ul.R. - Ulanenregiment - Pułk Ułanów.

:: V ::

vV. - von - z.

Vehrm. - Vermann - szeregowiec.

Verpfl.Sold. - Verpflegungs-Soldat - żołnierz zaopatrzenia.

Vize Wachtm. - Vize-Wachtmeister - młodszy wachmistrz.

Vorm. - Vormann - werkmista,majster.

Vorsp. - Vorspann - woźnica.

Vzfldw. - Vise-Feldwebel - młodszy sierżant.

Vize Fldw. - Wize-Feldwebel - młodszy sierżant.

:: W ::

Wachm., Wachtm. - Wachtmeister - wachmistrz.

Wehrm. - Wehrmann - żołnierz,szeregowiec.

Westf. - Westfälisch - Westfalski.

Wize Fldw. - Wize-Feldwebel - młodszy sierżant.

:: Z ::

Z.F., z.f. - zu Fuss - pieszy, spieszony.

Zgsf., Zugf., Zugsf., Zusf. - Zugführer - plutonowy.

Ziv., Ziv abr., ziv.kutsch. - Zivil,Zivilist,Zivilarbeiter,Zivilkutscher - cywil,cywilny,robotnik cywilny,woźnica cywilny.