:: Cmentarze wojenne :: Cmentarze w Galicji Zachodniej :: Mapa okręgów cmentarnych :: VI Okręg cmentarny - Tarnów »

:: Informacja o okręgu
Okręg położony jest w obrębie Podgórza Rożnowsko-Ciężkowickiego i zaliczany jest do największych na całym obszarze działalności Oddziałów Grobów Wojennych pod względem liczby cmentarzy. Okręg VI Tarnów, jak i sąsiadujące z nim okręgi (Łużański i Gorlicki) skupia cmentarze powstałe na polu walki głownej linii frontu, z którego wyszła majowa ofensywa wojsk sprzymierzonych w 1915 roku. Warto wspomnieć że pod Łowiczówkiem I Brygada Legionów stoczyła w dniach 23-25 grudnia 1914 roku swój największy krwawy bój.
Piękny krajobraz, typowy dla pogórzy karpackich miał nie wątpliwie wpływ inspirujący na projektantów cmentarzy. Większość cmentarzy położona jest na szczytach wzniesień lub eksponowanych na zboczach wysoko nad dolinami.

Okręg ten obejmuje 62 cmentarze o numeracji od 145 do 206. Największy z nich znajduje się w miejscowości Lichwin (nr.185). Komendantem tego okręgu był od 22 września 1915 roku Siegfried Haller, natomiast stanowisko kierownika artystycznego i głównego projektanta pełnił Heinrich Scholz.
W projektowaniu cmentarzy brali udział również Siegfried Haller oraz Gustav Rosmann (twórca pięknej renesansowej kaplicy na cmentarzu w Lubczy). Szkice i akwarele pozostawili Gustav Rosmann i Leo Perlberger. Do budowy cmentarzy w tym okręgu posłużył głównie beton i kamień, z których wzniesiono większość pomników i krzyży centralncyh, bram i słupów ogrodzeniowych. Cechą charakterystyczną cmentarzy w tym okręgu jest występująca tylko tu rzeźba stylizowanej głowy wojownika w antycznym chełmie, umieszczona na pomniku lub na słupach bramy wejściowej.

:: Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w VI Okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej mapy.


• Nr 145 Gromnik. • Nr 176 Piotrkowice
• Nr 146 Gromnik • Nr 177 Łowczówek (Woźniczna)
• Nr 147 Golanka • Nr 178 Woźniczna
• Nr 148 Chojnik • Nr 179 Pleśna-Woźniczna
• Nr 149 Chojnik-Zadziele • Nr 180 Tarnowiec
• Nr 150 Chojnik • Nr 181 Siemiechów
• Nr 151 Lubaszowa • Nr 182 Siemiechów
• Nr 152 Siedliska • Nr 183 Siemiechów
• Nr 153 Siedliska • Nr 184 Brzozowa
• Nr 154 Lichwin-Zadziele • Nr 185 Lichwin-Gródek
• Nr 155 Lichwin-Stadniczówka • Nr 186 Lichwin-Zagórze
• Nr 156 Siedliska • Nr 187 Lichwin-Zagórze
• Nr 157 Dąbrówka Tuchowska • Nr 188 Rychwałd
• Nr 158 Tuchów • Nr 189 Lubinka
• Nr 159 Lichwin-Łazy • Nr 190 Janowice
• Nr 160 Tuchów • Nr 191 Lubcza
• Nr 161 Tuchów • Nr 192 Lubcza
• Nr 162 Tuchów • Nr 193 Dąbrówka Szczepanowska
• Nr 163 Tuchów • Nr 194 Szczepanowice
• Nr 164 Tuchów • Nr 195 Szczepanowice
• Nr 165 Bistuszowa • Nr 196 Rzuchowa
• Nr 166 Zalasowa • Nr 197 Szczepanowice
• Nr 167 Ryglice • Nr 198 Błonie
• Nr 168 Kowalowa • Nr 199 Zbylitowska Góra
• Nr 169 Łowczów • Nr 200 Tarnów-Chyszów
• Nr 170 Łowczów • Nr 201 Tarnów
• Nr 171 Łowczówek • Nr 202 Tarnów
• Nr 172 Łowczówek • Nr 203 Tarnów-Krzyż
• Nr 173 Pleśna • Nr 204 Wola Rzędińska
• Nr 174 Piotrkowice • Nr 205 Wałki
• Nr 175 Piotrkowice • Nr 206 Podgórska Wola

:: Cmentarz nr: 145 Gromnik

Kriegerfriedhof Nr.145 Gromnik.
Kreis IX Bochnia
Begraben: 131 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
14 Krieger der Russischen Armee.
38 Massengrãber und 15 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Heinrich Scholz
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz położony jest w obrębie cmentarza parafialnego w Gromniku, zaprojektowany został przez Heinricha Scholza i został założony na planie litery "T". Całość ogrodzona jest betonowymi niskimi słupkami, połączonymi ze sobą żelaznymi sztachetami. Puntem centralnym jest wysoki pomnik z bloków piaskowca. Na licu przednim znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca stylizowany hełm antyczny, natomiast z drugiej strony okrągły medalion z datą: "MCMXIV-MCMXV". Z tabliczek nagrobnych możemy dowiedzieć się że pochowani tutaj żołnierze armii austro-węgierskiej służyli w bardzo wielu jednostkach. Spowodowane jest to tym, że w 1914 roku Gromnik pełnił funkcję dość ważnego węzła komunikacyjnego w austro-węgierskim pasie obronnym, a w roku 1915 spełniał również funkcję podczas ofensywy. Pochowano więc na cmentarzu nie tylko żołnierzy walczących ale również tych którzy nie przeżyli w transportach z pól bitew. Cmentarz mieści 15 grobów zbiorowych i 38 pojedynczych, w których pochowanych jest 131 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej. Za cmentarzem znajduje się masywny "pomnik" poświęcony żołnierzom armii radzieckiej poległych na ziemi Polskiej, zwrócony do cmentarza "plecami".

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 131 żołnierzy.
Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 9,15,25,30,34,60,65,67,80,85, KuKIR 89,90,98, HR 6,10,11,13,16, FKR 3, 12, FHR 15, SchR 15, HIR 5,9,11 HIR 12,94, LIR 1,6,19,34, ponadto: HIR 31, FKR 18,42, HIR 66
ROSJA (RU) - 14 żołnierzy.
2 żołnierzy rosyjskich jest zidentyfikowanych i można się z tabliczek dowiedzieć że służyli w 278. hatczyńskim i 280. syrskim pułkach piechoty.
:: Legenda
◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.
Narodowość :
- Polska (PL)
- Austria (AT)
- Rosja (RU)
- Niemcy (D)
 N - Nieznana narodowość.
POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.