:: Cmentarze wojenne :: Cmentarze w Galicji Zachodniej :: Mapa okręgów cmentarnych :: V Okręg cmentarny - Pilzno »

:: Informacja o okręgu
Okręg ten został założony na terenie walk o przełamanie II pozycji obronnej frontu rosyjskiego, opartego o dolinę rzeki Wisłoki i wzgórza położonego po jej wschodniej stronie. Położony na terenach dawnych powiatów jasielskiego i dębickiego, graniczy z II Okręgiem - Jasło, IV - Łużna, VI - Tarnów oraz VII - Dąbrowa Tarnowska. Od wschodu graniczy z obszarem, który nie był objęty działalnością Oddziału Grobów Wojennych. W okręgu tym znajdują się 26 cmentarze o numeracji zaczynającej się od 217 do 232 i od 234 do 243, które były pod zarządem Wojskowej Komendy Rejonowej w Pilźnie. Na cmentarzach tych w większości spoczywają żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy, tylko na pięciu z nich (nr: 236, 240, 241, 242, 243) pochowani są żołnierze niemieccy. Największym obiektem w tym okręgu jest, cmentarz nr: 218 w Bukowej.
Funkcję komendantów okręgu sprawowali kolejno : porucznik rezerwy Franz Nemec (od 25.11.1915 r. do 04.12.1916 r.) oraz kapitan Ladislaus Ziethammer (od 04.12.1916 r. do 30.11.1917 r.). Kierownikiem artystycznym oraz głównym projektantem większości cmentarzy był architekt Gustav Rossman oraz współpracujący z nim Matscheko Ritter von Glassner. Rysunki i akwarele obiektów wykonał Franz Poldene. Styl i nastrój obiektów w tym okręgu nie prezentuje jednolitej myśli twórczej, chociaż pojawiają się dość często elementy wspólne (słup z symboliczną urną czy spływowe cokoły krzyży centralnych oraz żeliwne ażurowe elementy ogrodzeń). Głównym budulcem był kamień i beton, z których to również wzniesiono 10 pomników i 10 krzyży centralnych oraz kaplice na cmentarzu w Kleciu. Na pomnikach i krzyżach centralnych zachowało się 20 epigramów lirycznych, większości autorstwa Hansa Hauptmanna.

:: Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w V Okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej mapy.


• Nr 217 Januszkowice • Nr 230 Dęborzyn
• Nr 218 Bukowa • Nr 231 Jodłowa
• Nr 219 Błażkowa • Nr 232 Jodłowa
• Nr 220 Klecie • Nr 234 Lubcza
• Nr 221 Klecie • Nr 235 Słotowa
• Nr 222 Brzostek (Skurowa) • Nr 236 Pilzno
• Nr 223 Brzostek • Nr 237 Pilzno
• Nr 224 Brzostek • Nr 238 Parkosz
• Nr 225 Brzostek • Nr 239 Łęki
• Nr 226 Zawadka Brzostecka • Nr 240 Czarna
• Nr 227 Gorzejowa • Nr 241 Różna
• Nr 228 Przeczyca • Nr 242 Zasów
• Nr 229 Błażkowa • Nr 243 Jastrząbka Stara
:: Legenda
◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.
Narodowość :
- Polska (PL)
- Austria (AT)
- Rosja (RU)
- Niemcy (D)
 N - Nieznana narodowość.
POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.