:: Cmentarze wojenne :: Cmentarze w Galicji Zachodniej :: Mapa okręgów cmentarnych :: II Okręg cmentarny - Jasło »

:: Informacja o okręgu

Pierwszym komendantem najdalej wysuniętego na wschód obszaru działań Oddziału Grobów Wojennych był porucznik w stanie spoczynku Leo Wellart od 25 listopada 1915 do lipca 1917 roku. Po nim do końca dzialalności Oddziału - porucznik Johann Jãger, który równocześnie pełnił funkcję kierownika artystycznego i głównego projektanta okręgu.
Okręg ten obejmował rejony działania południowego skrzydła ofensywy majowej w 1915 roku, w związku z tym cmentarze w tym okręgu położone są na ogół w rozproszeniu i nie tworzą większych zespołów. Przeważają obiekty kamienno-betonowe, chociaż na wielu z nich krzyż centralny lub część ogrodzenia są drewniane. Tylko cmentarz nr 42 wybudowano w całości z drewna. Cmentarze w tym okręgu nie wykazują wyraźnej myśli przewodniej, chociaż większość z nich została stworzona przez tego samego twórcę. Zaledwie kilka cmetnarzy wyróżnia się udaną kompozycją w stosunku do krajobrazu oraz swoim kształtem. Okręg II obejmuje 31 cmentarzy o numeracji od 21 do 42. Na 14 z nich zachowały się epitafia, w większości prawdopodobnie autorstwa Hansa Hauptmanna.

:: Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w II Okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej mapy.• Nr 12 Cieklin (Dobrynia) • Nr 29 Siepietnica
• Nr 13 Cieklin • Nr 30 Święcany
• Nr 14 Cieklin • Nr 31 Szzerzyny-Nadole
• Nr 15 Harklowa • Nr 32 Szerzyny
• Nr 16 Osobnica • Nr 33 Swoszowa
• Nr 17 Osobnica • Nr 34 Ołpiny
• Nr 18 Dębowiec • Nr 35 Ołpiny
• Nr 19 Tarnowiec • Nr 36 Podzamcze.
• Nr 20 Bierówka • Nr 37 Jasło-Krajowice
• Nr 21 Warzyce • Nr 38 Nawsie Kołaczyckie
• Nr 22 Jasło-Ulaszowice • Nr 39 Kołaczyce
• Nr 23 Jasło-nieistniejący • Nr 40 Bieździedza
• Nr 24 Jasło-nieistniejący • Nr 41 Bieździedza
• Nr 25 Trzcinica • Nr 42 Sieklówka
• Nr 26 Sławęcin
• Nr 27 Bączal
• Nr 28 Jabłonica-Wałówka

:: Cmentarz nr: 12 Cieklin (Dobrynia)

Kriegerfriedhof Nr.12 Cieklin (Dobrynia).
Kreis: II Jasło.
Begraben: 250 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Zaprojektowany został przez niemieckiego kapitana w stanie spoczynku - Johanna Jãgera i znajduje się wśród pół około 700 m. od drogi Folusz - Dębowiec, istnieje możliwość podjechania pod sam obiekt samochodem. Całość jest ogrodzona niskimi masywnymi słupkami kamiennymi, ustawionymi na podmurówce połączonej z rur ponad podmurówką. Brak wejścia na cmentarz. Widoczne z daleka i stanowiące dominujący element cmentarza są dwa dwuramienne drewniane krzyże, wbudowane w podmurówkę tylnego ogrodzenia. Cmentarz ma kształ wydłużonego prostokąta i pochowanych na nim jest 250 żołnierzy armii rosyjskiej. W 2010 roku cmentarz został odnowiony, fundatorami byli: Walentyn Leonidowicz Juszko z Moskwy oraz Roman Frodyma z Jasla.

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 250 żołnierzy.

:: Cmentarz nr: 13 Cieklin

Kriegerfriedhof Nr.13 Cieklin.
Kreis: II Jasło
Begraben: 102 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz ma oryginalny wygląd. Został zaprojektowany przez Johanna Jägera jako kurhan, który otoczony jest kamiennym murem oporowym z pomnikiem w formie trójramiennego krzyża. Obiekt jest oczyszczony z zarośli, a ubytki muru zostały uzupełnione. Pochowanych jest na nim 50 żołnierzy rosyjskich.

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 102 żołnierzy.

:: Cmentarz nr: 14 Cieklin

Kriegerfriedhof Nr.14 Cieklin.
Kreis: II Jasło
23 Massengrãber und 18 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz zaprojektowany przez Johann Jägera, położony jest na skraju lasu na zboczach góry Cieklina zwanej także Wałachy. Obiekt ma niekonwencjonalen założenie Drogi Kalwarysjkiej, obejmuje kaplice i 7 zespołów grobów zbiorowych, połączonych ścieżką o długości około 650 metrów. Centralnym punktem cmentarza jest kaplica, umiejscowiona na skraju lasu która została wybudowana z kamienia i betonu z dwoma wejściami. Pierwotnie był ona ogrodzona kamiennymi słupami, połączonymi drewnianym balaskowym płotem. Obecenie brak ogrodzenia sprawia że kapliczka trochu straciła swój urok. Przy kaplicy umieszczono groby oficerów otoczone kamiennymi murkami z drewnianymi krzyżami nakrytymi dwuspadowym daszkiem. Łącznie wszystkie zespoły grobów na cmentarzu obejmują 23 mogiły zbiorowe i 18 pojedyńczych, o nieznanej liczbie pochowanych żołnierzy austro-węgierskich i niemieckich poległych w maju 1915 roku.

POCHOWANO TUTAJ *

Wiadomo jedynie że na cmentarzu pochowano żołnierzy niemieckich z 45. i 58. Pruskiego Pułku Piechoty oraz z 46. Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.

:: Cmentarz nr: 16 Osobnica

Kriegerfriedhof Nr.16 Osobnica.
Kreis: II Jasło
Begraben: 170 Krieger der Deutschen Armee
74 Krieger der Russischen Armee
44 Massengrãber und 48 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Zaprojektowany przez Johann Jägera cmentarz znajduje się przy drodze do Jasła u wylotu wsi w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego. Staraniem grupy niemców pod kierownictwem p.Romana Frodymy, wykonano remont cmentarza. Ustawiono żeliwne krzyże, dobudowano słupki bramy i brakujące płyty nagrobne oraz wyremontowano ścianę pamiątkową na której wykonano drugą brakującą inskrypcję. Ciekawym i rzadkim elementem jest plaskorzeźba umieszczona nad kamiennym ołtarzem.
Po jej prawej i lewej stronie płaskorzeźby znajduje się inskrypcja w języku niemieckim:

" WAFFENBRÜDER
IN GLÜCK UUND NOT
SCHOLTER AN SCHULTER
BIS IN DEN TOD !
EUER DIE LIEBE
IN DER IHR RUHTEUER
DIE ERDE SIE TRANK EUER BLUT ".

" HEILIGSTE GÜTER
VIELEDEL UND WERT
DASRECHT UND DIE EHRE
Z WANGEN ZUM SCHWERT
TREUE UM TREUE
DU SEGNENDER KRIEG !
GLAUBE GAB STÃRKE
GOTT GAB DEN SIEG ! ".

---------------------------------

"TOWARZYSZE BRONII W SZCZĘŚCIU I POTRZEBIE
RAMIĘ W RAMIĘ AŻ DO ŚMIERCI
WASZA JEST MIŁOŚĆ W KTÓREJ SPOCZYWACIE
WASZA JEST ZIEMIA ONA PIŁA WASZĄ KREW."


" NAJŚWIĘTSZE DOBRA SZLACHETNE I CENNE
PRAWO I HONOR KAZAŁY CHWYCIĆ ZA MIECZ
WIERNOŚĆ ZA WIERNOŚĆ BŁOGOSŁAWIONA WOJNO
WIARA DAŁA SIŁĘ, BÓG DAŁ ZWYCIĘSTWO".


W 44 grobach zbiorowych i 48 pojedyńczych pochowano 170 żołnierzy niemieckich i 74 rosyjskich poległych w maju 1915 roku.

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 74 żołnierzy.
NIEMCY (D) - 170 żołnierzy.
Pochowani żołnierze armii niemieckiej należeli do następujących jednostek: PRIR 268, 269, 270, 271, 272, 267 oraz Res.Radl.Komp.81

:: Cmentarz nr: 17 Osobnica

Kriegerfriedhof Nr.17 Osobnica.
Kreis: II Jasło
Begraben: 22 Krieger der Deutschen Armee
83 Krieger der Russischen Armee
11 Massengrãber und 7 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz zaprojektowany przez Johann Jägera,, założony został na planie prostokąta przy przydrożnej kapliczce. Punktem centralnym cmentarza jest kapliczka, wokół której znajdują się rozmieszczone symetrycznie do niej groby ziemne. W 11 grobach zbiorowych i 7 pojedyńczych pochowano 83 żołnierzy rosyjskich i 22 niemieckich, poległych w maju 1915 roku. Obecnie prowadzone są na nim prace remontowe, zauważyć można odnowione pola grobowe, wykonane nowe ogrodzenie w postaci kamiennych murków połączonych ze sobą trzema poręczami z metalowych rur (pierwotnie cmentarz otaczał żywopłot). Za tylną półkolistą ścianą kapliczki czekają na odnowienie pozostałości oryginalnych ażurowych krzyży.

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 83 żołnierzy.
NIEMCY (D) - 22 żołnierzy.

:: Cmentarz nr: 18 Dębowiec

Kriegerfriedhof Nr.18 Dębowiec.
Kreis: II Jasło
Begraben: 3 Krieger der Österreichisch - Ungarischen Armee,
31 Krieger der Russischen Armee
4 Massengrãber und 19 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Johann Jäger
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz zaprojektowany został przez Johanna Jägera, i znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Ogrodzony jest kamiennymi słupkami połączonymi podwójnymi poręczami z metalowych rur. Przy tylnym ogrodzeniu znajduje się na betonowym cokole, drewniany krzyż centralny z żelazną glorią. W 4 grobach zbiorowych i 19 pojedyńczych (w pierwotnym kształcie cmentarza) pochowano żołnierzy 3 żołnierzy austro-węgierskich i i 31 rosyjskich poległych w maju 1915 roku. Z cmentarza roztacza się piękna panorama na pasmo Magury Wątkowskiej. Obecnie cmentarz jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

POCHOWANO TUTAJ *

ROSJA (RU) - 31 żołnierzy.
AUSTRIA (AT) - 3 żołnierzy.
:: Legenda
◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.
Narodowość :
- Polska (PL)
- Austria (AT)
- Rosja (RU)
- Niemcy (D)
 N - Nieznana narodowość.
POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.