:: Cmentarze wojenne :: Cmentarze w Galicji Zachodniej :: Mapa okręgów cmentarnych :: IX Okręg cmentarny - Bochnia »

:: Informacja o okręgu
Okręg ten powstał na terenach bezpośrednich walk podejścia do Twierdzy Kraków na przełomie listopada i grudnia 1914 roku oraz późniejszych bojów cofającej się armii rosyjskiej. Jest na nim 40 cmentarzy o numeracji od 229 do 325 oraz od 332 do 344. Największy z nich znajduje się w Leszczynie nr 308. Wszystkie obiekty zachowały się do dnia dzisiejszego, trzy z nich są w stanie szczątkowym a jedynaście w daleko posuniętym etapie zniszczenia. Południowa część Okręgu położona jest na terenie Pogórza Wielickiego i Rożnowskiego, a jego północna na równinnych terenach doliny Wisły i Raby. Charakterystyczną cechą tych cmentarzy jest znaczne rozproszenie. Jedynie większe skupienie obiektów znajduje się w rejonie Łąkta-Leszczyna. Kierownikiem oraz projektantem większości cmentarzy był Franz Stark, oprócz cmentarza nr 314 w Bochni, który zaprojektował w drodze konkursu komendant sąsiedniego Okręgu Brzeskiego Karl Schölich. Do budowy użyto przeważnie betonu, w południowej części Okręgu kamienia, z którego wykonano większość pomników, ogrodzeń i krzyży centralnych. Większość ogrodzeń wykonano z rur żelaznych, w nie licznych przypadkach jako pełne mury. Drewniane ogrodzenia były w tym Okręgu rzadkością i spotkać możemy je tylko na pięciu obiektach. Wszystkie cmentarze podlegały Wojskowej Komendzie Rejonowej w Bochni.

:: Położenie i spis cmentarzy

Położenie cmentarzy w IX Okręgu cmentarnym. Kliknij na punkt oznaczony symbolem na mapie by zobaczyć informacje o cmentarzu lub na nazwę w tabeli umieszczonej poniżej mapy.


• Nr 299 Lipnica Murowana • Nr 319 Ujście Solne
• Nr 300 Rajbrot-Kobyła • Nr 320 Niedary
• Nr 301 Żegocina • Nr 321 Świniary
• Nr 302 Żegocina • Nr 322 Grobla
• Nr 303 Rajbrot • Nr 323 Mikluszowice
• Nr 304 Łąkta Górna • Nr 324 Wola Batorska
• Nr 305 Łąkta Dolna • Nr 325 Wola Batorska-Sitowiec
• Nr 306 Łąkta Dolna • Nr 332 Brzezie
• Nr 307 Łąkta Dolna • Nr 333 Cichawa
• Nr 308 Leszczyna • Nr 334 Chełm
• Nr 309 Trzciana • Nr 335 Niegowić
• Nr 310 Leszczyna • Nr 336 Gierczyce-Czyżyczka
• Nr 311 Nowy Wiśnicz • Nr 337 Grabina
• Nr 312 Stary Wiśnicz • Nr 338 Nieprześnia
• Nr 313 Bochnia-nieistniejący • Nr 339 Sobolów
• Nr 314 Bochnia • Nr 340 Wola Nieszkowska-Zonia
• Nr 315 Krzeczów • Nr 341 Wola Nieszkowska-Wichras
• Nr 316 Gawłów • Nr 342 Łapanów
• Nr 317 Bogucice • Nr 343 Kępanów
• Nr 318 Wrzępia • Nr 344 Tarnawa

:: Cmentarz nr: 309 Trzciana

Kriegerfriedhof Nr.309 Trzciana
Kreis IX Bochnia
Begraben: 36 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
97 Krieger der Russischen Armee.
52 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka i położony jest na terenie cmentarza parafialnego w Trzcianie. Podzielony został na dwie kwatery: dolną i górną. Kwatera dolna położona jest zaraz przy bramie wejściowej na cmentarz. Ogrodzona została betonowymi słupkami. Na wprost wejścia do kwateryusytuowana jest betonowa ściana pomnikowa na której, po obu jej stronach umieszczone są kamienne wieńce laurowe, a w nich małe żeliwne krzyże maltańskie - niemieckie i austriackie. Po niżej ściany pomnikowej umieszczona jest betonowa szeroka ława.
Głównym elementem kwatery górnej jest ściana pomnikowa z tablicą inskrypyjną na której widnieje napis w języku niemieckim. W tłumaczeniu na język polski oznacza on "przybyliśmy w szarości dnia powszedniego, a przekroczyliśmy próg życia ukonorowani wawrzynem". W kwaterze tej znajduje się 9 grobów ziemnych z żeliwnymi krzyżami maltańskimi, w których pochowanych jest 16 żołnierzy austro-węgierskich i 15 niemieckich.
W obydwóch kwaterach pochowanych jest 52 żołnierzy niemieckich (z 30 pułku piechoty, 218 i 219 rezerwowego pułku piechoty i 47 sambijskiej kompanii pionierów), 36 armii austro-węgierskiej (z 271 pułku piechoty) oraz 97 armii rosyjskiej. Wszyscy zgineli w walkach, na okolicznych terenach, na początku grudnia 1914 roku w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 36 żołnierzy.
- 52 żołnierzy.
Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek: KuKIR 30, 58, PRIR 218,219,271, PSam1PK 47.
ROSJA (RU) - 97 żołnierzy.

† Imienna lista żołnierzy pochowanych na cmentarzu nr: 309 Trzciana.

:: Cmentarz nr: 310 Leszczyna

Kriegerfriedhof Nr.310 Leszczyna.
Kreis IX Bochnia
Begraben: 117 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
600 Krieger der Russischen Armee.
148 Krieger der Deutschen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka i położony jest we wsi Leszczyna, na skraju małego kompleksu leśnego. Wejście na cmentarz prowadzi przez bramę mającą formę portalu, wykonaną z bloków kamiennych zwieńczoną metalowym krzyżem z glorią. Pośrodku cmentarza znajduje się kaplica nakryta stożkowym dachem z okapem, zwieńczonym krzyżem. W ścianach kaplicy umieszczone są dwa okna, nad którymi widnieją daty 1914 i 1916. Poniżej jednego z nich, wmurowana jest tablica marmurowa z inskrypcją: "BEWAHRT DIE TUGENDEN, DIE KRIEGES NOT, SO LEUCHTEND HAT ERWECKT, IHR LEBENDEN UND WIR, DER KRIEGES OPFER, SEGNEN JHN."
Cmentarz otoczony jest pełnym murem z kamiennym dostosowanym do ukształtowania terenu. W 123 grobach zbiorowych i 6 pojedyńczych pochowano 117 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 148 niemieckich oraz 600 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 117 żołnierzy.
- 148 żołnierzy.
Pochowani żołnierze armii austriacko-węgierskiej i niemieckiej należeli do następujących jednostek wojskowych : KuKIR 23,30,58,95, TKJR 3, FJB 13, 16, PRIR 218
ROSJA (RU) - 600 żołnierzy.

:: Cmentarz nr: 325 Wola Batorska - Sitowiec

Kriegerfriedhof Nr.325 Wola Batorska-Sitowiec
Kreis IX Bochnia.
Begraben: 27 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
16 Krieger der Russischen Armee
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz ten pochodzi z 1914 roku. Mieszczą się tutaj mogiły żołnierzy poległych na początkach I wojny światowej. Wsród żelaznych krzyży postawiono również krzyże podwójne. Znajdują się tutaj również groby żołnierzy wyznania greckokatolickiego, służących w armii austriackiej. Cmentarz został zaprojektowany przez Franza Starka.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 27 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 65, 88, TJKR 3,SchR 32, LFKR 43, LIR 1).
ROSJA (RU) - 16 żołnierzy.

† Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 325 Sitowiec.

:: Cmentarz nr: 334 Chełm

Kriegerfriedhof Nr.334 Chełm.
Kreis IX Bochnia
Begraben: 21 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
21 Krieger der Russischen Armee.
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Na terenie cmentarza parafialnego w Chełmie znajduje się kwatera wojskowa, zaprojektowana przez Franza Starka. Nie trudno ją odnaleźć bowiem położona jest zaraz po prawej stronie za bramą wejściową na cmentarz. Całość ogrodzona została betonowymi słupami na bazach typu toksańskiego. Naprzeciwko wejścia, w linii ogrodzenia północnego umieszczona jest ściana pomnikowa, pośrodku której na betonowym krzyżu umieszczony został duży żeliwny krzyż ażurowy typu austriackiego. Pod krzyżem widnieje data budowy cmentarza - 1917. Po bokach ściany, na licach betonowych kubików założone są żeliwne krzyże maltańskie typu: austriackiego i dwuramiennego. Groby ziemne z żeliwnymi krzyżami na małych betonowych cokolikach (bez tabliczek inskrypcyjnych) umieszczono równolegle do ogrodzenia północnego. W 5 grobach zbiorowych i 5 pojedynczych pochowano 21 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 21 żołnierzy (z KuKIR 56, TKJR 1).
ROSJA (RU) - 21 żołnierzy.

:: Cmentarz nr: 339 Sobolów

Kriegerfriedhof Nr.339 Sobolów
Kreis IX Bochnia
Begraben: 168 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
146 Krieger der Russischen Armee
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz ten znajduje się obecnie na terenie cmentarza parafialnego. Otoczony jest niskim żeliwnym płotkiem a jego głównym elementem jest kamienny pomnik zwieńczony krzyżem na którym znajduje się napis "Pokój niech będzie z nami" w trzech językach: Polskim, Niemieckim i Rosyjskim. Groby oznaczone są krzyżami jedno - lub dwuramiennymi bez tabliczek imiennych. Układ pierwotny cmentarza jest już nieczytelny ponieważ zostały na nim w późniejszym czasie umieszczone groby cywilne. Pochowano tutaj żołnierzy, poległych w operacji limanowsko - łapanowskiej w grudniu 1914 roku.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 168 żołnierzy (z jednostek wojskowych: KuKIR 14, oraz TKJR 2 ).
ROSJA (RU) - 146 żołnierzy.
† Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 339 Sobolów

:: Cmentarz nr: 340 Wola Nieszkowska - Zonia

Kriegerfriedhof Nr.340 Wola Nieszkowska-Zonia.
Kreis IX Bochnia
Begraben: 228 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
270 Krieger der Russischen Armee.
30 Massengrãber und 17 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Obiekt ten położony jest na wschód od wsi Zonia, na skraju kompleksu leśnego. Cmentarz założony na planie prostokąta otoczony jest kamiennym murem, groby to betonowe postumenty z metalowymi krzyżami, został zaprojektowany przez Franza Starka. W 30 grobach zbiorowych i 17 pojedyńczych spoczywa 228 żołnierzy austr-węgierskich i 270 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. Zidentyfikowano 174 pochowanych tutaj żołnierzy.

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 228 żołnierzy (z jednostek wojskowych: TKJR 3,4, FJB 13,14, KSchR II).
ROSJA (RU) - 270 żołnierzy.

† Imienna lista osób pochowanych na cmentarzu nr: 340 Wola Nieszkowska - Zonia.

:: Cmentarz nr: 341 Wola Nieszkowska - Wichras

Kriegerfriedhof Nr.341
Kreis IX Bochnia
Begraben: 175 Krieger der Österreichisch-Ungarischen Armee.
146 Krieger der Russischen Armee.
18 Massengrãber und 6 Einzelgrãber
Entwerfer des Friedhofs: Franz Stark.
Ehre den Gefallenen.


Cmentarz położony na wschód od wisi w lesie, w rejonie przysiółka Wichras (w ewidencji austriackiej zwany "Zonia") na planie nieregularnego wieloboku. Nie jest jednak łatwo tam trafić, ponieważ brakuje jakiejkolwiek informacji o cmentarzu. W 18 grobach zbiorowych i 6 pojedyńczych pochowano 175 żołnierzy austro-węgierskich i 146 rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. Cmentarz zaprojektowany przez Franza Starka

POCHOWANO TUTAJ *

AUSTRIA (AT) - 175 żołnierzy.
ROSJA (RU) - 146 żołnierzy.
:: Legenda
◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.
Narodowość :
- Polska (PL)
- Austria (AT)
- Rosja (RU)
- Niemcy (D)
 N - Nieznana narodowość.
POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.