:: II wojna światowa :: Niemieckie fortyfikacje okolic Krakowa »

Budowę punktów oporu rozpoczęto w wielu punktach równolegle wczesną wiosną 1944 roku. Do prac wykorzystano mieszkańców okolicznych wsi, którzy musieli się stawić do pracy całymi rodzinami, narzędziami, furmankami itd. Później prace uzyskały klauzulę tajności i wykonywali je już sami Niemcy z Organizacji Todta, junacy "Baudienstu" oraz służby saperskie. W tym samym czasie zostały wybudowane dwie bocznice kolejowe (ze stacji w Rudawie i Jaworzynie), którymi w okresie drugiej budowy - w lecie i jesienią 1944 roku zwożono oprócz materiałów budowlanych duże ilości prefabrykatów betonowych stanowisk ogniowych, wież czołgowych i przewożnych stanowisk pancernych. Elementy stanowisk w postaci betonowych kręgów i płyt przez kilka lat po wojnie zalegały pobocza torów na stacjach w Rudawie, Jaworznie, Szczakowej i Krzeszowicach. Duże ilości elementów wspomnianych wyżej jeszcze długo po wojnie zalegały na poboczach torów w okolicy, świadczą o tym że budowa umocnień nie została w całości zrealizowana. Zachowane umocnienia pozwalają stwierdzić że były one południkowo, aczkolwiek w rejonach przekraczania dolin rzecznych załamywały się tworząc 2-4 km zatoki, pozwalające na skrzydłową obronę głównych dróg. Kształt takiej "zatoki" ma tzw. Rygiel Doliny Rudawy, broniący doliny rzek i biegnącej wraz z nią drogi oraz lini kolejowej Kraków - Katowice. Zlokalizowane tu umocnienia opierały się od strony północnej o wysoką skarpę pradoliny Rudawy i dolinek jurajskich, a od południa o stoki Garbu Tenczyńskiego. Dziełom obronnym, zbudowanym przez Niemców wokół Krakowa i w jego centrum, na szczęście nie było dane wykazać w walce swych zalet bojowych. W okresie powojennym były one w większości (choć nie całkiem), zniszczone jako ślady wrogiego panowania nad Wawelem i odtworrzenie ich pełnego układu jest dziś już w zasadzie niemożliwe.
W skład niemieckich pozycji obronnych wokół Krakowa wchodzą fortyfikacje lub punkty oporu zlokalizowane w następujących miejscowościach :

• Brzezinka
• Fortyfikacje w dolinie Rudawy.
• Zespól fortyfikacji w Czułówku.
• Nielepice
• Brzoskwinia

Kliknij na punkty zaznaczone na mapie kolorowym punktem by zobaczyć zachowane fortyfikacje :

ZESPÓŁ FORTYFIKACJI W CZUŁÓWKU - Kliknij tutaj FORTYFIKACJE DOLINY RUDAWY - Kliknij tutaj

Niemieckie fortyfikacje wokół Krakowa - na podst.J.Bogdanowskiego oraz prac SKN "Architektura Militaris" (Oprac.J.Środulska-Wielgus).