:: Cmentarze wojenne :: Pozostałe cmentarze I wojny światowej »

:: Cmentarz garnizonowy w Nysie

Nysa w przeszłości posiadała ogromny garnizon. Na terenie Twierdzy Nyskiej kilkakrotnie były organizowane obozy jenieckie. Zmarłych żołnierzy i jeńców dawnych wojen chowano z należytym szacunkiem. Jednym z przykładów może być Nyski cmentarz garnizonowy, przy dzisiejszej ul. Krasickiego, powstał z całą pewnością przed rokiem 1864, a więc przed wojną prusko-duńską, gdyż pochowano na nim kilku Duńczyków zmarłych w niewoli. Ponieważ cmentarz jest zdewastowany trudno ustalić w którym miejscu dokładnie spoczywają. Po wojnie prusko - austriackiej na cmentarzu wzniesiono obelisk - bratnia mogiłę żołnierzy pruskich i austro-węgierskich poległych podczas kampanii roku 1866. Cmentarz na obecną chwilę jest zdewastowany, połamane i pororzucane tabliczki nagrobne, otwarte i zasypane ziemią zmieszaną ze śmieciami piwniczki grobów, gdzieniegdzie jeszcze zachowały się groby, pomniki, krzyże. Brak jakiejkolwiek informacji na temat cmentarza i pochowanych na nim osób.

- Kliknij by powiększyć :

Napis na płycie pomnika:

"ZUM ANDENKEN AN DIE HIER RUHENDEN 51 PREUSSISCHEN UND
11 ÖSTERREICHISCH UNGARISCHEN KRIEGER AUS DEM FELDZUGE 1866"

Przetłumaczyć to można tak :

"KU PAMIĘCIU TUTAJ SPOCZYWAJĄCYCH 51 PRUSKICH I 11 AUSTRO-WĘGIERSKICH WOJOWNIKÓW Z KAMPANII 1866 ROKU."

- Kliknij by powiększyć :

POCHOWANO TUTAJ *

- CAROLA LAUB GEB.WINTER ◊ GEB.D.10 MARZ 1848 † GEST.D.20 JUNI 1887
- HERBERT LAUB ◊ GEB.D.9 JULI 1879 † GEST.D.13 JUNI 1887
- KARL GROS GARNISONVERWALLUNG DIREKTOR RECHNUNGSRAT ◊ D.5.12.1853 † D.2.5.1921 R.I.P.

Źródło :

T.Zdanowicz

:: Legenda

◊ - Data urodzenia.
† - Data śmierci.

Narodowość :

- Polska (PL)

- Austria (AT)

- Rosja (RU)

- Niemcy (D)

 N - Nieznana narodowość.

POCHOWANO TUTAJ * - Dane pochodzącą z inskrypcji nagrobnych, notatek własnych oraz innych źródeł.