:: II wojna światowa :: Placówka "Fort" »

:: Informacja o obiekcie
Obiekt nazwany dzisiaj placówką "Fort" został wybudowany w 1911 roku w środku fortyfikacji pruskich broniących Zatoki Gdańskiej i pełnił rolę stanowiska dowodzenia punktami artyleryjskimi. Składał się on z dwóch kondygnacji. W tylnej części górnej kondygnacji znajdował się dalmierz, zaś z przodu było stanowisko obserwacyjne lub działo mniejszego kalibru. W dolnej kondygnacji mieściły się centrale telefoniczne które przekazywały namiary do poszczególnych baterii. W czasie II wojny światowej Placówką "Fort" dowodził mat Bernard Rygielski, który odpierał niemieckie ataki prowadzone z lasu jak i z przyległej plaży.

:: Zdjęcia