:: Twierdza Kraków :: Rejony obronne :: V Rejon obronny :: Fort nr: 47a "Węgrzce" »

:: Historia
Fort został wybudowany w latach 1892 - 1896 na miejscu półstałego (drewniano - ziemnego) fortu z roku 1887. Reprezentuje on typ fortu pancernego dwuwałowego obrony bliskiej i dalekiej. Koncepcję nowej klasy fortów opracował płk.inż. Maurycy von Brunner. Fort "Węgrzce" , jako jedyny z dużych fortów pancernych w dawnej Galicji, zachował komplet elementów pancernych, zarówno bojowych (artyleryjskie i obserwacyjne wieże pancerne i nisze pancerne dział w tradytorze i kojcach, tarcze strzelnic karabinowcych i zamknięcia strzelnic), jak i ochrony (furta pancerna w koszarach, stalowe okiennice koszar, zamknięcia otworów reflektorów w kojcach). Brak części furt z III kondygnacji na stropodach. Uzbrojenie i większość osprzętu bojowego i technicznego zdemontowano już w roku 1920. W czasie zdobywania Krakowa przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r., fort stanowił główne miejsce obrony niemieckiej od północy.Żołnierze niemieccy bronili się w nim przez 3 dni. Skapitulowali dopiero po ostrzale fortu przez radziecki czołg, który strzelał od południa, z Trzeciej Góry. Stąd powstały odpryski materiału na blokach kamiennych muru oporowego i pęknięcia w murze galerii strzeleckiej.

:: Plan i szkic obiektu

Główny fort pancerny wg. projektu Maurycego Brunnera ( z lat 1892-94) o dwuwałowym układzie. Oprac.J.Bogdanowski


Wg. SteintzaRzut poziomy koszar szyjowych.
Rzut i przekrój tradytora fortu 47 "Węgrzce". Oprac.J.Środulska-Wielgus, W.Brzoskwinia

:: Lokalizacja

Fort znajduje się przy drodze E-77 (Kraków - Warszawa). Dojechać można autobusami Mpk nr: 217, 247, 257, z Nowego Kleparza lub autobusem 267 z Nowej Huty. W forcie obecnie mieści się siedziba firmy "Equus", zwiedzanie fortu jedynie za zgodą właściciela.


:: Pancerne elementy fortu - tarcze i płyty pancerne

:: Zdjęcia