:: Ciekawostki :: Zdjęcia »

:: Klasztor w Staniątkach.

W 1914 roku, gdy wojska rosyjskie skupiły się nieopodal Niepołomic, większość mniszek schroniła się u starosądeckich klarysek. W opustoszałym klasztorze ksieni Hilaria Kazimiera Szczerbianka zorganizowała szpital wojskowy, zaprosiła też na odpoczynek i rehabilitację legionistów. Działalność szpitala przerwana została przez zmianę sytuacji na froncie austriacko-rosyjskim. 27 listopada 1914 roku „Rosjanie zajęli Staniątki (...). Rabowali (...) straszliwie. (...) Cały podworzec roił się od żołdactwa i chmary Kozaków, którzy zajęli stajnie, spichrze i stodoły, (...) a przed klasztorem urządzili sobie skład amunicji." Gdy po tygodniu rosyjskiej okupacji nastąpiła ofensywa austriacka, klasztor znalazł się w centrum działań wojennych. Wojska austriackie „w straszliwy sposób zaczęły ostrzeliwać z ciężkich dział całą okolicę, a dnia 8 grudnia rozpoczęło się już w szczególny sposób iście piekielne bombardowanie naszego klasztoru". Ostrzał ten spowodował śmierć dwóch jezuitów.
Źródło: Z dziejów klasztoru w Staniątkach