:: Twierdza Kraków :: Baterie »

Bateria artyleryjska w nowożytnej fortyfikacji to dzieło lub element obrony, stanowiący zespół działobitni. Jako dzieło ziemne, bateria posiada formę wydłużonego czworoboku z trzech stron osłoniętego wałem opatrzonym w przedpiersie. Bywała stosowana jako samodzielna lub jako wzmocnienie elementu obronnego, np. kurtyny, bastionu, fortu. Bateria mogła być otwarta, gdy poszczególne działobitnie nie posiadają nakrycia; bądź zakryta, wtedy nakryta stropem lub sklepieniem. Bateria pancerna umieszczona była w kazamatach. Baterie lokalizowano głównie w międzypolu lub zapolu fortów głównych. Podstawowym materiałem, z którego je budowano, była ziemia najlepiej tłusta, gliniasta. Wszystkie inne materiały jak kamienie, drewno, przy ostrzale mogły ranić obrońców odpryskującymi się odłamkami. Najbardziej naturalną i łatwą do wykonania przeszkodą był odpowiednio głęboki i szeroki rów, z którego wydobyta ziemia służyła do usypania wałów zakrywających stanowiska i jego obrońców. Przedpiersie czyli przednia część wału powinna mieć taką samą grubość, aby pochłaniało pociski atakujących.


Kliknij na miejsce na mapie oznaczone symbolem, by uzyskać więcej informacji o bateriach.

:: Bateria FB 36 "Ostra Góra"

Opis :

Pierwsze wały baterii pochodzą jeszcze z 1864 roku. W latach 1878 - 84 zlokalizowano tutaj baterię dział dalekosiężnych do obrony Krakowa od strony zachodniej. Około 1910 r. bateria została przebudowana i zmodernizowana dla najcięższej artylerii fortecznej, 24 cm dział wz.1898. Bateria "Ostra Góra" brała udział w odparciu szturmu Rosjan na Kraków w dniach 5-6 grudnia 1914 roku.

Lokalizacja :


Szkice i plany obiektu :Bateria FB 36 "Ostra Góra" - szkic P.Ginter

Przebudowana ok.1910 dla najcięższych armat. Oprac. J.Bogdanowski

Zdjęcia :

- Kliknij by powiększyć :

:: Bateria B-43-3

Opis :

Bateria sprzężona południowa, wybudowana w latach 1896 - 1902, położona przy cmentarzu komunalnym w Rżąsce, z trzema częściowo zniszczonymi schronami pogotowia z osłonami - wejścia, przelotniami.

Lokalizacja :


Zdjęcia :

- Kliknij by powiększyć :

:: Bateria B-44-3

Lokalizacja :

Bateria znajduje się w pobliżu fortu nr: 44


:: Zdjęcia

- Kliknij by powiększyć :

:: Bateria 45a (B-45-4)

Opis :

Bateria z roku okolo 1902. W poprzecznicach betonowe schrony pogotowia dobrze zachowane, z murowanymi osłonami - przelotniami chroniącymi wejście do schronu.

Lokalizacja :


Zdjęcia :

- Kliknij by powiększyć :

Plan obiektu :A - amunicja, B - kopula obserwacyjna (ok.1900), C - wjazd,
D - stanowiska dzial, E - krzewy kolczaste. Stara bateria (ok.1870) w Zielonkach. Oprac.J.Bogdanowski

:: Bateria 45b (B-45-1)

Opis :

Bateria wschodnia umieszczona na terenie dzisiejszego cmentarza. Śladem po niej są tylko trzy murowane schrony pogotowia, wały ziemne zniwelowano (Ok.1980 roku)

Lokalizacja :


Zdjęcia :

- Kliknij by powiększyć :

:: Bateria B-47-1

Opis :

Jest to standartowa bateria obrony dalekiej towarzysząca fortowi 47 Łysa Góra. Została wybudowana około roku 1904.

Lokalizacja :


Zdjęcia :

- Kliknij by powiększyć :