:: Archiwum :: Mapy »

:: Festungs-Umegbungs Plan von Krakau
SPECIAL - ÜBERSICHTS - PLAN VON KRAKU czyli przeglądowa mapa Krakowa w skali 1 : 10 000 powstała w latach 1899 - 1904, przy czym wykorzystano pomiar z lat 1881 - 84, aktualizowany w latach 1897 - 99. Obejmuje swym zasięgiem obszar znacznie wykraczający poza właściwą twierdzę. Autorstwo mapy nie jest persolnalnie określone. Zgodnie z informacjami na planszach opracowano jest w C.K Instytucie Wojskowo - Geograficznym.

* Źródło: Mapa Twierdzy (1899 - 1904) - Atlas Twierdzy Kraków Seria I. Tom 5.

:: Koleje Rzeczypospolitej Polskiej

Mapa opracowana przez Władysława Groszka urzędnika Lwowskiej Dyrekcji PKP, wydana przez Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska" w Bydgoszczy.