::  Ostatnia aktualizacja : 19.04.2018

This is an example of a HTML caption with a link.
Nowości na stronie
Aktualizacja zdjęć cmentarza wojennego nr: 105 Biecz - Harta
Zobacz więcej »
Stanowisko B1 (Anton) baterii Schleswig Holstein
Zobacz więcej »
Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Chłapowie
Dodano | 26 lutego 2018
Na zachodnich obrzeżach Chłapowa znajduje się niewielki cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 r. Dojść do niego możemy szerokim chodnikiem odchodzącym w lewo z drogi na Jastrzębią Górę.
Zobacz więcej »
Wieża kierowania ogniem baterii Schleswig-Holstein
Dodano | 21 lutego 2018
Nieopodal baterii Schleswig-Holstein znajduje się 9 kondygnacyjna betonowa wieża która została wybudowana w czasie II wojny światowej przez Niemców. Zamierzono w niej umieścić stanowisko dowodzenia ogniem oraz dalmierza, dla których przygotowano obrotową kopułę. W latach 80-tych w wyniku wybuchu spowodowanego przez nieznanego sprawcę kopuła została zrzucona odrzucona i przepadła bezpowrotnie.
Zobacz więcej »
Fortyfikacje Półwyspu Helskiego.
Dodano | 09 września 2016
Półwysep Helski ma długość 32 km i jest najbardziej wysuniętą częścią Polski. Ze względu na swoje położenie odegrał w historii szczególną rolę. Chronił Zatokę Gdańską i ujście Wisły. Zamysł wykorzystania półwyspu jako naturalnej osłony Zatoki Gdańskiej sięga czasów nowożytnych, gdy król Władysław IV...
Zobacz więcej »
Cmentarz nr: 253 Żabno.
W najstarszej części cmentarza parafialnego w Żabnie po prawej stronie od alejki centralnej znajduje się kwatera wojenna zaprojektowana przez Johanna Watzala. Wchodzimy na nią przez wejście wykonane z dwóch niskich betonowych słupków, które są zamknięte żelaznymi wrotami zwieńczonymi dwuramiennym krzyżykiem. Po prawej stronie od wejścia znajduje się mogiła 10 polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku (polegli znani z nazwiska - J.Gawron, A.Cieślarz, W.Kenik, T.?yszka, S.Manejczyk.).....
Zobacz więcej »
Cmentarze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej - Okręg Zawiercie.
W wyniku wyodrębnienia z terytorium powiatu będzińskiego dnia 1 stycznia 1927 roku powstał powiat zawierciański. Obszar jego z okresu międzywojennego pokrywał się z zasięgiem terytorialnym istniejącego wówczas austriackiego okręgu administracyjnego Dąbrowa. Na terenie tego okręgu podczas okupacji austriackiej, pobojowiska zostały dokładnie uprzątnięte. Prowizoryczne mogiły zlikwidowano, a pochowanych tam żołnierzy ekshumowano i przeniesiono na zakładane w latach 1917-18 cmentarze i kwatery wojenne. Powstało 14 cmentarzy i tyle samo kwater wojennych na nekropoliach wyznaniowych. Cechą charakterystyczną powstających cmentarzy było szerokie zastosowanie żeliwnych znaków nagrobnych oraz powszechne wykorzystanie kamienia łamanego do budowy ogrodzeń cmentarzy.
Zobacz więcej »
Kroczyce - cmentarz wojenny
Ten niewielki cmentarz wokół którego zobaczyć można okopy strzeleckie z 1914 roku znajduje się na górze Bleszczowa, przy czarnym szlaku turystycznym i oznaczony został w nomenklaturze austriackiej numerem 13. Założony został na planie prostokąta i otoczony kamiennym murem ze stalową furtką. Obecny wygląd znacznie odbiega od pierwotnego austriackiego założenia, którego nie zdążono zrealizować (do listopada 1918 roku obiektu nie wykończono, znajdował się w trakcie budowy). Pierwotnie cmentarz z dwóch stron otaczał wał ziemny, ogrodzenie murowane powstało natomiast w II RP. W 1919 roku na cmentarzu znajdował się tylko jeden drewniany krzyż na mogile rosyjskiej.
Zobacz więcej »
Zdjęcia archiwalne cmentarza nr: 80 Sękowa
Więcej informacji o cmentarzu »
Zdjęcia archiwalne cmentarza nr: 95 Stróżówka
Więcej informacji o cmentarzu »